Do you speak Telugu

నేను లెక్కపెడతాను
Nēnu lekkapeḍatānu
ఒకటి, రెండు, మూడు
Okaṭi, reṇḍu, mūḍu
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను
Nēnu mūḍu varaku lekkapeḍatānu
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను:
Nēnu dāni taruvātadi lekkapeḍatānu:
నాలుగు, ఐదు, ఆరు,
Nālugu, aidu, āru,
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది
Ēḍu, enimidi, tom'midi
నేను లెక్కపెడతాను
Nēnu lekkapeḍatānu
నువ్వు లెక్కపెట్టు
Nuvvu lekkapeṭṭu
అతను లెక్కపెడతాడు
Atanu lekkapeḍatāḍu
ఒకటి. మొదటిది
Okaṭi. Modaṭidi
రెండు. రెండవది
Reṇḍu. Reṇḍavadi
మూడు. మూడవది
Mūḍu. Mūḍavadi
నాలుగు. నాల్గవది
Nālugu. Nālgavadi
Five. The fifth.
ఐదు. ఐదవది
ఆరు. ఆరవది
ఏడు. ఏడవది
Ēḍu. Ēḍavadi
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది